Haydi Paylaş

Uluslararası iletişimin günümüzdeki hiç şüphesiz en büyük köprüsü olan tercüme iki tarafın da birbiriyle doğru bir şekilde anlaşabilmesi için büyük bir önem arz etmektedir. Durum böyle olduğundan dolayı uluslar arası tercüme kuruluşlarının var olması kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Uluslar arası tercüme kuruluşlarının belirlediği tercüme standartları bulunmaktadır.

Tercümede Kalite Standartları ve Belgelendirme (EN 15038)

Avrupa Birliği üyeliğinin bir zorunluluğu olarak işletme niteliği taşıyan kurumlar, sahip oldukları kaliteyle birlikte değerlendirilmektedirler. Aynı zamanda Avrupa Birliği, AB adayı ülkelerdeki kurumları da AB içerisinde bulunan kurumlar ile birlikte aynı şartları ve standartları taşımasını şart olarak koşmaktadır.

Adaylık süreci içerisinde daha büyük bir önem kazanmakta olan tercüme ve tercüme ihtiyacı yüksek kaliteli ve uluslar arası kabul gören standartlara sahip olarak desteklenecek ve yapılacaktır.

Uluslar arası düzeyde kabul edilen standartların uygulanması (ISO 9001:2000 ve EN 15038:2006), tercüme sağlayan kuruluşları bir üst seviyeye taşıyacaktır.

Tercüme için Bürolarda Kalite Standartları Nelerdir?

1.Tercüme için prosedürün ve çalışma metotlarının oluşturulması

2.Tercüme kuruluşlarındaki yönetimin ve çalışanların çalışmalarının izlenmesi

3.Tercüme hizmeti sunumunda performans ölçümlerinin belirlenmesi

4.Tercüme yaptırmak isteyen müşteri veya müşterilerin, talepleri ve talebin boyutu fark etmeksizin her seferinde müşteriye aynı süre içerisinde teslimiyet garantisi verilebilmesi

5.Müşterinin isteklerine odaklanma, sürecin izlenme ve denetlenmesi için tam bir garanti şartı sağlanması

6.Tercümanların sürekli olarak gelişimlerini sürdürmesi

EN 15038:2006 CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) tarafından kabul gören bir standart olmakla beraber Tercüme Hizmeti sağlayanlar için kalite şartlarını tanımlayan bir prosedürdür.

EN 15038, yazılı çevirilerde müşterilerden gelen talebin müşteriye ulaşana kadar talebi doğru ve tam bir şekilde karşılanması şartıdır.

EN 15038’e göre, Tercüme Hizmeti

Kalite ve Proje Yönetimi,

İnsan Kaynakları ve Teknik Kaynaklar,

Sözleşme Çerçevesi ve Hizmet Prosedürleri şartlarının gereklilikleri yerine getirilmelidir.

En 15038 Kalite Standartları, sadece aktif bir şekilde belli olan prosedürleri kayıt etmek olarak tanımlanamaz.

Müşterilere, Tercüme Hizmetleri sağlayan bir kurum veya kuruluş olarak olarak; yapılan tercümelerin müşterilerin beklentilerini karşılar niteliğe sahip olması ve bunun için de doğru çevirmenin atanması gerekmektedir. Aynı zamanda doğru tercümanın yanı sıra düzeltmen ve kontrol de yine bu standardın ön şartları arasında yer almaktadır.

ISO 9001:2000 ise tüm dünyada kabul görmekte olan Toplam Kalite Yönetim sistemi olarak tanımlanan bir standart olarak ön plana çıkmaktadır. Tüm sektörlerde olduğu gibi tercüme sektörü için de geçerli olan bu kalite standardı oldukça büyük bir öneme sahiptir.

EN 15038:2006 kalite standartları ise sadece yazımsal olarak tercüme hizmeti sağlayanlar için ortaya çıkmıştır.

 Müşterilerin taleplerini doğru bir şekilde karşılayabilmek tüm kalite standartlarında ön planda yer almaktadır. Hayati bir öneme sahip olan bu kalite standartlarını yerine getiren tercüme büroları ise AB tercüme kalite standartlarını sağlmaktadırlar.