Haydi Paylaş

Tercüme sektörünün ülkemizde hızla gelişim göstermesiyle birlikte tercüman sayısında olan artış ve tercümanlık mesleğine olan eğilim de artış göstermektedir. Kaliteli ve başarılı bir tercüme, günümüzde artık uluslar arasında bile bir bağlayıcı rolü üstlenmektedir. Aynı zamanda edebiyatın, tıp biliminin ve icatların da uluslar arasında tanınabilmesi, çok sayıda insana ulaşabilmesi adına tercüme büyük bir önem kazanmaktadır. İnsanlığın ortak bağlayıcı noktası olan ve iletişimin güçlü kalmasını sağlayan tercümede, dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bu noktalardan en önemlisi ise terminoloji kullanımıdır. Terminoloji basitçe; belli bir alan üzerine o konuya özel terimlerin kullanılması anlamına gelmektedir.

Tercümede Terminolojinin Önemi

Yazılı olarak yapılan tercümelerde, terminoloji kullanımının çok büyük bir önemi vardır. Bazı konular üzerine yapılan tercümelerde terminoloji kullanımı bir şarttır. Örnek vermek gerekirse; tıbbi tercümeler, tıp alanına ait hazırlanmış olan belgelerden oluşmaktadırlar. Tıp hakkında uzmanlığı olmayan tercümanların, tıbbi tercüme yaparken terminoloji kullanamayacağı açıktır. Bununla birlikte tıp alanında terminoloji kullanmamak tercümenin eksik ve hatalı olmasına aynı zamanda başka anlamlar içermesine bile sahip olabilmektedir. Bu da ortaya çok ciddi problem çıkarabilmektedir. Bu tür olaylarla karşı karşıya kalınmaması adına terminoloji kullanılmalıdır.

Terminoloji Bilgisine Sahip Olan Tercümanlar

Kendi alanları üzerine hakim olan nitelikli tercümanlarımız ile birlikte, kalitesi yüksek tercümeleri sizler için oluşturmaktayız. Uzman oldukları alanlar üzerine terminoloji bilgisine hakim ve yoğun olarak terminoloji kullanma potansiyeline sahip olan tercüme ekibimizle birlikte nokta atışı yaparak, kusursuz tercümeleri sizlere sunuyoruz.

Terminoloji Kullanmanın Gerekli Olduğu Alanlar

Terminoloji kullanımı genellikle resmi belgeler için gerekmektedir. Bununla birlikte terminoloji kullanmanın gerekli olduğu alanlar; tıbbi, hukuki, teknik ve edebi alanlar üzerine dağılım göstermektedir.

Hukuki Tercümelerde Terminoloji Kullanımının Ön Plana Çıktığı Konular;

Gizlilik sözleşmeleri tercümeleri

Hukuki sertifika ve beyan tercümeleri

Yasa ve yönetmelik tercümeleri

Hükümet raporları ve yasal raporların tercümeleri

Patent ve marka başvuru tercümeleri

Akreditif mektuplarının tercümeleri

Ruhsat ve ehliyet tercümesi

Sözleşmelerin tercümeleri

Mahkeme ve şahit kayıtlarının tercümeleri

Yeminli beyan tercümeleri

Yasal uyarıların tercümeleri

Tıbbi Tercümelerde Terminoloji Kullanımının Ön Plana Çıktığı Konular;

Jinekoloji tercümeleri

Tıbbi makale tercümeleri

Sağlık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşür tercümeleri

Prospektüs tercümeleri

Ortodonti tercümeleri

Sağlık belgesi tercümeleri

Medikal ürünlerin patent tercümeleri

Akademik tıp belgeleri tercümeleri

Teknik Tercümelerde Terminoloji Kullanımının Ön Plana Çıktığı Konular;

Bakım Onarım tercümeleri

Devre tercümeleri

Bilgisayar Programı tercümeleri

Sanayi tercümeleri

Broşür tercümeleri

Dergi tercümeleri

Dijital Görüntüleme tercümeleri

Telekomünikasyon tercümeleri

Ekipman tercümeleri

Elektrikli Alet tercümeleri

El Kitabı tercümeleri

İşletim El Kitabı tercümeleri

Garanti Belgesi tercümeleri

Patent tercümeleri

Edebi Tercümelerde Terminoloji Kullanımının Ön Plana Çıktığı Konular;

Edebi tercümeler, edebi konularda çalışma yapanların çalışmalarını uluslar arası düzeye taşımakta ve bununla birlikte çok sıkı bir denetim sürecinden geçmektedir.

Romanların tercümeleri

Hikâyelerin tercümeleri

Makalelerin tercümeleri

Tiyatro tercümeleri

Şiir tercümeleri