Haydi Paylaş

Tercüme, modern çağın bağlayıcılığı açısından uluslar arası düzeyde gerek kurumsal olarak gerekse de bireysel olarak önemli bir rolü üstlenmektedirler. Herkesin her dili bilebilme gibi bir lüksü olmadığından dolayı, tercümeler büyük önem arz etmektedir.

Tercüme Nedir?

Tercüme, en çok bilinen tanımı ile bir dilden başka bir dile sözlü veya yazılı olarak birebir olacak şekilde yapılan aktarımlardır. Dillerin birbiriyle olan ilişkisi ve tercüme, geçmişten günümüze kadar dilbilimcilerin çalışma alanlarına girmiş lakin günümüz de dahil hiçbir zaman bilim olarak nitelendirilmemiştir. Çeviri, dilbilimin bir alt kategorisi olarak incelenmektedir.

Tercümeyi, geçmişten günümüze olan talep oranıyla kıyasladığımızda her geçen gün artmakta olan bir rağbete sahip olduğunu görmek kaçınılmaz hale geliyor. Teknolojinin gelişmesi, tercümeyi yok etmemiş aksine çeviri işlemlerinin hızlanmasını sağlamıştır.

Tercüme Türleri

Tercümeler kendi aralarında yapılış olarak farklı türlere ayrılmaktadır. Tercümeler; yazılı ve sözlü olarak 2 farklı türde incelense de bu iki kategori, alt dallarıyla birlikte farklı özelliklere sahip tercüme yöntemleri gerektirmektedir.

Yazılı Tercümeler

Yazılı tercümeler, metinler üzerinden yapılmakta olan tercümelerin tümüdür. Yazılı tercümeler alt dalları olarak incelendiğinde çevirinin en popüler ve en yoğun olarak talep alan kategorisidir. Yazılı tercümeler yeminli ve yeminsiz olarak ayrılmaktadır.  Yeminli tercümelerin tek farkı, noter onaylı tercümanlar tarafından yapılarak yine tercüme yapıldıktan sonra noter onayının gerekmesidir.

Yazılı tercümelerin yapıldığı alanlar;

Hukuki Tercümeler: Hukuki tercümeler, yeminli tercümeler kategorisinde yer almaktadır. Hukuksal anlamda her türlü metnin tercümesi hukuki tercüme olarak nitelendirilmektedir. Bu tip metinler, genellikle mahkemelere sunulmaktadır.

Teknik (Bilimsel) Tercümeler: Tekniker veya mühendisler tarafından yapılmakta olan tercümelerdir. Bu tip tercümeler de yeminli tercümeler kategorisinde yer almaktadır. Genellikle kurumlar arasındaki yazışmalar da geçmekle birlikte rakamsal değerlerin ve mühendislik dilinin yer aldığı metinlerdir.

Ekonomi Tercümeleri: Ekonominin her alanında, ekonomi uzmanları tarafından yapılan tercümelerdir. Yeminli tercümeler kategorisinde incelenen bu tercümeler, sayısal verileri yoğun olarak bulundurmaktadır.

Edebi ve Sanatsal Tercümeler: Yazılı tercümeler arasında sanatsal ve edebi dile hakim çevirmenler tarafından yapılmakta olan çevrimlerdir. Bu alanda yapılan tercümeler genellikle uluslar arası gazete ve dergiler de yayınlanmak üzere yapılmakla birlikte uluslar arası alanda yer alacak olan kitap ve romanlar için de yapılabilmektedir.

Sözlü Tercümeler

Sözlü tercümeler ardıl tercüme ve simultane tercüme olarak ikiye ayrılmaktadırlar.

Ardıl Tercümeler: Ardıl tercümelerde konuşmacı ile tercümanlar yan yana oturmaktadırlar. Ardıl çevirmenin elinde not alabileceği bir kağıt bulunmakta ve konuşmacının söylediklerini dinleyerek not almaktadır. Konuşmacı konuşmasını belli aralıklarla kesmekte ve tercümana, dinleyicilere aktarması adına söz vermesi usulü ile yapılan tercümelerdir.

Simultane Tercümeler: Genellikle yoğun kitlelere seslenen ortamlarda yapılan sözlü çevrimlerdir. Simultane çevrimler anlık olarak gerçekleşmekte ve tercümanın mikrofon, kulaklık gibi ekipmanları kullanması yöntemi ile yapılmaktadır.