Haydi Paylaş

Kaynak dilde yazılmış metinlerin hedef dile doğru ve güvenilir bir şekilde aktarılmasına tercüme denir. Bu tür işlemlerde kendisinden hizmet alınan ticari işletmelere de tercüme bürosu denmektedir. Bürolar iki taraf arasında aracı kurum olarak hizmet verir. Tercümeye ihtiyaç duyan müşteriler direk veya firmanın verdiği ilanlar vasıtasıyla tercüme bürolarını bulur ve teklif alır. Anlaşma sağlandığı takdirde kaynak dildeki dokümanlar hangi dile çevrilmek isteniyor, bu iş ne kadar sürede tamamlanır ve müşterinin istediği özel noktalar tespit edilir.

Tercüme bürosu kabul edilen işi kendine bağlı olarak çalışan tercümanlara veya serbest olarak çalışan elemanları arasından en uygun olanına işi devreder. Bu aşamadan sonra tercüme bürosunun aktif olarak yapacağı bir iş yoktur. Tercüman veya müşteri tarafından sorulacak sorularda aracı vasfı ile rol oynar. Tercüman işini tamamladığında gerekli düzenlemeleri yapabilmesi için çalışmasını editöre teslim eder. Çeviri kontrolü çok önemli bir aşamadır. İş tamamlanarak müşteriye teslim edilmeden olası hataların düzeltilmesiyle hem itibar kaybı yaşanamaz hem de müşteri memnuniyeti en üst seviyede tutulmuş olur.

Tercüme bürosu biten işi müşterisine uygun olan yolla teslim eder. Tercüme yapan şirket sadece metnin hedef dile çevrilmesi aşamasında müşterisinden ücret alır. İstenen evrakların noter onaylı olması ekstra maliyet demektir. Tercüme bir iş, noter onayı ise farklı bir iştir. Noter onayı çeviri işinden ayrı olarak belgenin niteliğine, konusuna ve sayfa sayısına göre farklılık gösterir. Eleman yetersizlikleri, teknik yetersizlikler ve müşteri memnuniyetsizlikleri tercüme bürolarının en büyük sorunları arasında yer alan konulardır. Özverili ve titiz bir çalışma gerektiren tercüme işi için pratik zekâ, hızlı düşünme becerisi ve düzgün ifade yeteneği olmazsa olmaz ön koşullardan bazılarıdır.Tercüme ekiplerinin dilbilimciler ve tercümanlardan oluşması zorunludur.

Tercüme bürosunun kaliteli, güvenilir, uygun fiyatlı ve zamanında hizmet vermesi müşteri tercihlerinde belirleyici rol oynamaktadır. Çevirilerin doğru ve tarafsız bir biçimde yapılması son derece önemlidir. Tercümanlar gereken durumlarda toplum önünde konuşmaya, siyasi protokol kurallarına ve ünlü kişilere tercüme hizmetinde bulunmaya alışık olmalıdır. Başarılı bir çevirmenin rahat ve akıcı konuşmanın yanı sıra jest ve mimiklerini doğru ayarlanabilmesi gereklidir.

Tercüme bürosu çalışmaları arasında yer alan işler, seslendirme, simultane çeviri, teknik tercüme, işitme engellilere özel çeviri, web sitesi çevirisi, yeminli tercüme, ardıl tercüme, işaret dili tercümesi, medikal ve hukuki deşifre, altyazı, kitap çevirisi veya apostil onaylı çeviridir.

Noter onaylı yeminli tercüme işlemleri de pek çok çeviri şirketinde verilmektedir. Noter onaylı olarak istenen belgeler arasında diploma çeviri, imza beyannamesi, mahkeme kararları, nüfus kâğıdı örnekleri, vergi levhası, pasaport ve vize işlemleri, resmi evrak çeviri, ticari sözleşmeler ve vekâletnameler yer alır. Kaliteli hizmet vermek isteyen büroların ve çevirmenlerin teknolojiyi yakından takip etmeleri, kullanacakları yardımcı malzemeleri iyi tanımaları ve kendilerini sürekli güncellemeleri gerekir.