Haydi Paylaş

Simultane Çeviri, sözlü çevirilerin alt dallarından birisidir. Çevirilerin daha geniş kitlere ulaşmasının önemli olduğu günümüzde simultane çeviri büyük bir önem kazanmış durumdadır. Simultane olarak yapılan çeviriler; özel olarak donanıma sahip olan bir kabin içerisinde gerçekleşmektedir. Çevirmenler bu kabin içerisinde kulaklarındaki kulaklıktan konuşmacıyı dinlemekle birlikte, önlerindeki mikrofonla da tercümeleri yapmaktadırlar. Eş zamanlı bir şekilde yapılan bu çeviri türü için çevirmenler özel bir eğitim sürecinden geçmekte ve bu konu üzerine yetenekli olmalılardır. Tercümanlar bu çeviri türünde konuşmacıyla eş zamanlı olarak yaptığı çevirimleri eş zamanlı olarak da sonlandırmaktadırlar.

Simultane Tercümanın Görevi Nedir?

Simultane çeviri için tercümanlar, konuşmacıların kullanmış olduğu cümlelerin tamamını eksiksi ve aralıksız olarak konuşma boyuca çevirmekte olan tercümanlardır. Simultane çeviriyi de ardıl çevirilerden ayıran nokta tam olarak da tam da bu özelliğidir.

Simultane Çevirinin Artıları Nedir?

Simultane çevirinin ilk ve en büyük artısı, farklı ülkelerden belli bir yerde toplu halde bulunan ve konuşmayıcı dinleyen herkesin konuşmayı anlamasını sağlıyor olmasıdır. Özellikle uluslar arası toplantılarda ve konferanslarda bağlayıcı olması simultane çevirinin en büyük ve önemli özellikleri arasında yer almaktadır.

Bu çeviri yönteminin bir diğer artısı ise hem dinleyicilere hem de konuşmacılara zaman kazandırmasıdır. Eş zamanlı olarak yapıldığından dolayı bu özelliğiyle birlikte iki taraf için büyük bir öneme sahiptir.

Simultane çeviri yönteminin bir başka artısı ise konuşmacının geniş kitlelere hitap edebilmesidir. Bir konferansta konuşmacılar bu çeviri yöntemi sayesinde sadece bir ulusa değil, dünyanın pek çok ulusuna seslenebilme şansına sahip olmaktadırlar.

Simultane Çeviri Hangi Tercümanlar Tarafından Yapılır?

Sözlü çeviri yöntemlerinin önemli bir yapı taşı olan simultane çeviriler, ayrıcalıklı ve özenli bir şekilde yapılmalıdır. Aynı zamanda bu şekilde çeviri yapabilecek tercümanların belli başlı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Sadece çeviri dilleri arasında eğitim almış olması herhangi bir tercümanın simultane olarak çeviriler yapabileceği anlamını taşımamaktadır.

Simultane olarak eş zamanlı bir şekilde çevirim yapacak tercümanların her zaman için yüksek konsantrasyona sahip olması gerektiği gibi aynı zamanda zincirleme bir şekilde gelişen cümlelerin tamamını düzgün ve anlamlı bir şekilde ifade edebilmesi de oldukça önemlidir.

Simultane Çeviriye Hangi Alanlarda İhtiyaç Duyulur?

Simultane çeviri temel olara; konferanslarda, sempozyumlarda, seminerlerde, kongrelerde ve canlı yayınlarda sıklıkla yapılmaktadır. Bu tür programlarda dinleyici kitlesinin farklı etnik kökenden insanlarla oluşmasıyla birlikte simultane çeviri önem kazanmaktadır.

Simultane Çeviride Tercüman Kalitesinin Önemi Nedir?

Simultane Çeviri için tercüman kalitesi de oldukça önemli bir noktadır. Buradaki kaliteden kasıt; tercümanın kitleye hitap edişi, diksiyonu ve konuşmacıyla aynı zamanda çevirileri düzgün bir şekilde yaparak ifade edebilmesidir.

Simultane Çeviriler Hangi Dillerde Yapılır?

Sözlü olarak yapılan çeviri yöntemlerinden olan simultane tercüme, günümüzde artık hemen her dil arasında yapılabilmektedir.