Haydi Paylaş

Tercümanlık yazılı ve sözlü tercüme olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu da mütercim – tercüman kimdir gibi bir sorunun doğmasına sebep olmaktadır. Mütercim yazılı çeviri yapan çevirmene verilen isimdir. Mütercim; kitap, dergi, gazete, ansiklopedi yahut ticari veya hukuki belgeleri kaynak metinden hedef metne çeviren kişiye verilen isimdir. İnsanlar sürekli bir kültürel paylaşım içerisindedir bu kültürel paylaşımlar esnasında mütercimlere büyük iş düşmektedir bu sebeple mütercimler çevirilerin tarafsız ve doğru olmasına özen göstermek zorundadır. Yazılı tercüme yapan kişiye mütercim adı verilirken sözlü tercüme yapan kişiye ise tercüman adı verilmektedir.

Mütercim – tercüman kimdir sorusu cevaplanırken mütercim ya da tercüman sıfatını taşıyacak olan kişilerin özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Mütercimleri tercümanlardan ayıran özellik mütercimlerin yazılı tercümanların ise sözlü çeviri yapmalarıdır. Her iki dile de hâkim olan herkes tercümanlık yapabiliyorken mütercim unvanı sadece o dillerde okuryazarlık bilgisine sahip kişilere verilebilmektedir. Bir kişi aynı zamanda hem mütercim hem de tercüman olabilmektedir bunun için tek koşul iki dili birden konuşmayı bilmek ve o dillerde okuryazarlık belgesine sahip olmaktır. Tercüman olabilmek için konuşma seviyesinin de yeterli olması gerekmektedir. Her iki tür tercüman da kültürel paylaşımlarda büyük rol oynamaktadır bu sebeple nitelikli olmaları oldukça önemlidir. Doğru ve eksiksiz çeviriler kaynak dilden hedef dile sorunsuz olarak aktarılmalı ve taraflı çeviriden kaçınarak tarafsız bir çeviri yapılmalıdır.

Mütercim ve tercümanlar geçmiş dönemlerden bugüne hayatlarımızda aktif rol oynamış ve tarihin günümüze kadar taşınmasında büyük rol oynamışlardır. Mütercim – tercüman kimdir diye düşünüldüğünde bu soruya kültürel paylaşımların gerçekleşmesine yardımcı olan ve tarihin günümüze eksiksiz ve hatasız olarak aktarılmasını sağlayan kişiler olarak cevap vermek doğru olacaktır.

Mütercimler yani yazılı çeviri yapan kişiler çevirilerinde tarafsız olmaya ekstra özen göstermelidir çünkü kitap, dergi ya da ticari veya hukuki tercümeler yapmakla yükümlü olan bu kişiler çevirilerinde ufacık bir hata dahi yapsalar bu hata sebebiyle insanlar yanlış bilgilendirilecek ve bu tamamen tercümanın hatası sayılacaktır. Bu sebeple bir mütercim okuryazarlık belgesine sahip olmasının yanı sıra tarafsız ve uygun çeviriler de yapabilmelidir. Kaynak dili iyice çözümledikten sonra gerek dile aktarma ve son olarak da gerek dile uygun hale getirmekle görevli olan yazılı tercümanlar işlerine özen göstermeli ve çeviri yaparken tüm hatalardan kaçınmalıdır.

Tercüman ise sözlü çeviri yaparken çok hızlı olmalıdır. Simultane çeviri sırasında konuşmacıyla aynı anda birebir çeviriyi gerçekleştiren bu kişiler hızlı olmanın yanı sıra her iki dilde de iyi derecede kelime bilgisine ve belirli bir konuşma seviyesine sahip olmalıdır. Yapılacak ufacık hatalar bile konuşmanın akışını tamamen değiştirebileceği gibi insanları yanlış bilgilendirerek kaosların meydana gelmesine sebebiyet verebilir. Özetleyecek olursak; mütercim ve tercümanlar her iki dile hâkim olmanın yanı sıra tarafsız da davranarak kültürel paylaşımlara doğru ve dürüst katkılarda bulunmalıdırlar.