Haydi Paylaş

Çeviri, günlük hayattan iş hayatına kadar artık yaşadığımız çağın bir gerekliliği konumunda kendisine yer açmış ve gelişimini halen sürdürmektedir. Ülkeler arasında iletişimin çok önemli bir hale gelmiş olması, çevirinin önünü daha da açmaktadır. Çevirinin bu denli önemli bir hale gelmesiyle birlikte, çevirinin kaliteli bir nitelik taşıması büyük önem arz etmektedir.

Kaliteli Bir Çeviri Nasıl Olur?

Bir çeviri, eksiksiz yapılsa bile hiçbir zaman mükemmel olarak bir çevirmen tarafından tanımlanamaz. Zira çevirinin yapıldığı kişi, çeviriden yeterince tatmin olmayabilir. Fakat çeviride kalite nesnel bir görüştür ve kaliteli çeviri için belli başlı kriterler bulunmaktadır.

Önemli Kelimeler

Bir çevirinin en can alıcı noktalarından biri, önemli kelimelerde doğru kelime seçimleri yapılmasıdır. Bazı diller için yapılan çevirilerde kelimeler birbirlerine çok benzemekte ve yapılacak küçük bir hatayla çevirinin yönü başka bir tarafa kayabilmektedir. Kaliteli bir çevirinin ilk şartı önemli kelimelerin doğru bir şekilde kullanılmasıdır.

Teknolojinin Etkisi

Teknolojinin gelişimi, tercümenin de gelişimine doğrudan olmasa da paralel bir şekilde rol oynamıştır. Kaliteli bir çeviri için de teknolojiyi kullanmadan çeviriler yapmamak olmaz. Çevirisi yapılacak olan yazıyı bilgisayarda çevirirken kullanılacak olan kelime düzeltici ve dil bilgisi araçları küçük hataları denetleyecek ve çevirinin kaliteli olmasına yardımcı olacaktır.

Dilbilgisi

Kaliteli bir çevirinin diğer şartlarından olan dilbilgisi, çevirinin en önemli noktalarından ve en çok üzerinde durulması gerekmekte olan noktalarından biridir. Dilbilgisi kurallarına özen göstermek ve kurallara uyarak çeviriler yapmak, kaliteli bir çeviri ortaya çıkaracaktır.

Çeviride Kültürün Etkisi

Yapılan çeviri, eğer resmi bir nitelik taşımıyor yani belli kavramlar üzerine yoğunlaşmamış ise çevirinin kaliteli bir değer taşıması için çeviri yapılacak diller arası kültürün bilinmesi gerekmektedir. Özellikle çevirileri yapacak çevirmenler, uzman oldukları dillerin konuşulduğu ülkelere giderek bunu sıklıkla yapmaktadırlar. Bu da beraberinde profesyonelliği ve kaliteyi getirmektedir.

Kontrol

Çeviri yapıldıktan sonra yapılan doğru kontrol işlemleri sayesinde çeviri kaliteli bir hale ulaşmaktadır. Çevirmenin gözünden kaçabilen küçük hataların yapılan kontrollerde görülebilmesi, bu noktada doğru bir şekilde düzeltmelerin yapılabilmesi oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bununla birlikte bir de ekstra olarak yapılacak olan editör kontrolü çok önemlidir. Editörler, alanlarında uzman ve genellikle yurt dışında yaşamakta olan ve hedef dilin konuşulduğu dil ana dili olan kişilerden oluşmaktadır. Bu şekilde yürütülecek sıkı bir kontrol sürecinden sonra çeviri daha bir kaliteli hale gelecektir.

CATT bilgisi

Çeviri sektörünün günümüzde geldiği nokta belli olmakla birlikte ilerleyişini de sürdürmektedir. Bu noktada çevirmenlerin sahip olması gereken belli başlı niteliklerin yanı sıra teknik anlamda da belli gelişimleri göstermeleri kaliteli çeviriler için oldukça büyük bir önem teşkil etmektedir. CATT adı verilmekte olan (Computer Aided Translation Tools – Bilgisayar Destekli Çeviri Araçları) sistemler artık, çevirilerin kalitesine etki etmeye yavaş bir şekilde olsa da başlamıştır. Özellikle firma ve kuruluşlar için yapılan çevirilerin kalitesine doğrudan etki edebilir hale gelmiştir.