Haydi Paylaş

İspanyolca eski dünyadan beri günümüze gelen dildir. Bundan dolayı Türk toplumlarında ülke arası iletişimi sağlamak adına harflere olan eğilim ve bu dil üzerine haki olmaya çalışan tercüman sayısı hızla artmaktadır. Dünyada benimsenen ve zor olan İspanyolca tercümesi birçok alanda oldukça önemli hale gelmektedir. Kendi dilimizde olmayan zorlu kurallar bu dilde vardır. Tercümesi oldukça hızlı yapılan söyleşisi ve aksanı zor olan süreçlerdir. Bu dil kendisine has olan toplumlar tarafından kullanılmaktadır. Dinsel açısından Orta çağ dönemlerinden beri ihtiyaç haline gelen önemli süreçlerdir. Ülkemizde İspanya ile iletişim bağlantısını güçlendirme adına İspanyolca tercüme kaynak dil ve hedef dil üzerinde aktarımların bütününü sağlamak için yapılan konuşmadır bazen teknik bir ürün hakkında detaylı bilgi vermek için iyi tercümen olmak gerekir.

Birçok meslek gruplarına ait olarak yapılan tercüme süreçlerinde farklı deyişler kullanılabilir. İspanyolca dil bilgisine iyi hâkim olarak kişilere veya kurumlara hitap edecek şekilde başarılı hizmet verebiliriz. Bundan dolayı mesleğe ait kültürel farkları kendi dilimize aktarmak zor sürçlerdir. İki kişi arasında olan konuşmaları, deyişleri, biçimsel açıdan değerlendirmek ve en kısa sürede aktarmak emek gerektirir. Tercüme yapılan İspanyolca ’da hatasız çalışmak, birbirleriyle olan bağlantılı metin ve konuşmaları iyi aktarmak gerekir. Bu dilde gerekli olduğu zaman makine kullanımlarıyla alakalı bilgi verecek kadar İspanyolca diline iyi hâkim olmak gerekir. İspanyolca tercüme; belirli şablonlar dâhilinde, dikkatli, dakiklik ve denetimli olmayı gerektirmektedir. Uzun metinlerde İspanyolca tercüme açısından anlam bütünlüğünü bozmadan özet yapma becerisidir. İspanyada yaşanan reklam, sinema ve film gibi sanat açısından değerli olan kültürü de insanlara yansıtmak gerekir. Örneğin bu dilde hazırlanan sinema filmini Türkçe ’ye uyarlamak emek gerektirir. Fransızca tercüme kişilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yapılmalıdır. Dilin tüm inceliklerini büyük titizlikle kaynak dilden hedef dile aktarmak oldukça önemlidir. Kelime karşılıklarını iyi bilmek gerekir.

Hedeflenen dile ve kaynak dile adeta eş zamanlı hâkim olmak zor süreçlerdir. Bu anlamda tüm dillerde olduğu gibi dış işleri kolaylaştırıcı, belgelerle kanıtlı, apostil ve noter onaylı olan tercümanlık hizmeti verilir. Tüm sektörlerde yıllarında getirmiş olduğu tecrübeyle verilmesi gerekilen meslektir. İspanya konsolosluklarında bu denli hizmet veren kişiler oldukça teknik bilgisi olan kişilerdir. İlgili dil üzerinde farklı sesleri çıkaracak genel bilgiye sahip olma becerisi olmaktadır. İspanya ülkesinde kendine has dil olan tıp açısından göğüs hastalıkları, klinik tıp raporları, eczacılık işlemlerinde ve hastalıklarla ilgili ilaç kullanımlarında aktarım başarısı oldukça önemlidir. Aynı zamanda tercüme bazen oldukça külfetli olan uzun zamanları alan projelerde göre almayı gerektirebilir. Bu olaylarda ekip çalışması oldukça kurtarıcı yöntemdir. Ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi açısından ve ülkelerin uzlaşmasına doğru yoldan katkı sağlayan İspanyolca tercüme batılı devletlerarası itibarı zenginleştiren önemli unsurdur.