Haydi Paylaş

Tercüme, genellikle iş hayatı için gerekliliği bulunan bir kavram gibi gözükse de bir de buzdağının görünmeyen kısmı olan günlük hayat tarafı vardır. Bir dilden diğer dile yapılan aktarım anlamına gelmekte olan tercüme, günlük hayatta çokça karşımıza çıkabilmektedir. Tercümeye günlük hayatta olan ihtiyaç, kendini çoğunlukla unutturabilmekle birlikte bazen de gizli olarak ortaya çıkabilmektedir. Ama netice itibariyle tercümenin, hayatımızı çok büyük bir ölçüde kolaylaştırdığınız söylemek yerinde bir tespit olacaktır. Dünya, bugünkü haliyle uluslar arası bir iletişimin sağlanabildiği bir mecra haline gelmiştir. İnternet ağları başta olmak üzere telefonlar, tabletler ve benzeri teknolojik ürünler dünyanın bugünkü konumuna gelmesine ön ayak olmuşlardır. Aynı şekilde bu durum firmalar için de geçerlidir. Firmalar günümüzde, iş hayatında yaptıkları atılımları yabancı firmalarla birlikte aktif olarak yürütebilmektedirler. Bütün bunların bir sonucu olarak tercümeye olan ihtiyaç ve ilginin oranı da yükselmeyi başarmıştır.

Bir paragrafta bahsettiğimiz gibi, tercümenin günlük hayatımıza olan etkilerini genellikle fark etmeyiz. Bunu en basit örnekle şöyle ifade edebiliriz; evde oturuyor ve bir yabancı dizi izliyorsunuz. Yabancı dilinizin yeteri kadar iyi olmadığını biliyor ve diziyi altyazısıyla birlikte takip ediyorsunuz. İşte bu noktada tercüme, günlük hayatınıza gizli bir şekilde giriş yapmış oluyor. Bu örnekleri kullanma kılavuzları ile çoğaltabilmemiz de mümkün. Kullanmayı bilmediğiniz bir eşyanın yanında verilen kullanma kılavuzu yol gösterici bir nitelik taşıyor. İşte bu noktada bir kez daha çok basit gibi görünse de bazı durumlarda oldukça büyük önem taşıyan tercüme, ön plana çıkıyor. Tercümenin günlük hayattaki etkileri sadece bu gibi konular üzerine de değil daha kapsamlı bir şekilde de yer alıyor. Tercüme, edebi olarak da dolaylı veya doğrudan bir şekilde hayatımızı etkiliyor. Yabancı yazarların oluşturmuş olduğu ve başyapıt niteliği taşıyan kitapları bugün okuyabiliyorsak, bu tercüme sayesindedir. Aynı şekilde bilgi birikimini güçlendirmek adına yabancı kaynaklardan çevrilmiş olan araştırma yazılarını, makaleleri veya denemeleri Türkçe bir şekilde okuyabilmenin yolu da tercümeden geçiyor.

Yaz Aylarında Tercümenin Önemi

Tercümeye bir de farklı açıdan bakacak olursak, başlı başına yaz aylarını hedef alabiliriz. Ülkemizin bir turizm cenneti olarak kabul edilmesiyle birlikte, dünyanın pek çok farklı ülkelerinden turist çekmesi tercümeyi yaz aylarında çok daha önemli bir hale getiriyor. Yaz aylarında, gerek restoranlarda gerekse gezi turlarında tercüme hayati bir rol oynuyor. Aynı zamanda bireylerin birbirleriyle olan doğrudan etkileşimi için de tercüme yine büyük bir önem kazanıyor. Yabancı bir kişiyle tanışmak istediğinizi fakat dil konusunda sıkıntı çektiğinizi varsayalım. Bunu aşmak içinse tercüme elzem bir role bürünerek, sizin işinizi kolaylaştırıyor ve hayatınıza doğrudan etki ediyor.

Bu durum ülkemize gelen turistler için aynı olduğu gibi ülkemizden yurtdışına gidenler için de önemli bir konu haline geliyor. Yabancı bir ülkeye gittiğinizi ve dil konusunda yetersiz olduğunuzu varsayalım. Tercüme yine günlük hayatınıza girerek sizler için kolaylaştırıcı bir rol oynuyor.